Jondal kyrkje > Forside

Denne sida er heimeside for Jondal Sokn. Sida vert om kort tid oppdatert og vil verte linka til Ullensvang kyrkjelege fellesråd si nye heimeside. Jondal sokn er eitt av dei 8 sokna i nye Ullensvang kyrkjelege fellesråd.  I påvente av oppdatert side, finn de gudstenesteplakatar på Jondal kyrkje si facebookside, og andre plakatar ligg på arrangements-kalendaren. 

 • Klart for babysong i Jondal kyrkje
 • Jondal kyrkje 3
 • Kyrkjebåten
 • Konfirmantane 2018
 • Jondal
 • Jondal kyrkje 125 år
 • Jondal kyrkje 2
 • Jondal kyrkje 4
 • Folkemusikkmesse 125års-jubileum
 • Jondal kyrkje, sørvegg og tårn
 • Nytt fellesråd i ny kommune - Ullensvang
 • Kyrkjespelet 2.mai 2019

Gudstenester


Andre arrangement

tirsdag 28.01.20 kl.08:30
Morgonbøn/ morgonsong i Jondal kyrkje
tirsdag 28.01.20 kl.08:30
Morgonbøn/ morgonsong i Jondal kyrkje
tirsdag 04.02.20 kl.10:00
Babysong i Jondal kyrkje
Babysong i Jondal kyrkje
fredag 10.04.20 kl.19:00
Pasjonskveld i Jondal kyrkje
torsdag 30.04.20 kl.10:00
Kyrkjespelet "Deg å få skode"
torsdag 30.04.20 kl.18:00
Kyrkjespelet "Deg å få skode"