Vil du vera konfirmant?

 

09.09.2015

Kvar vår sender Jondal kyrkje ut invitasjon til konfirmasjonstid.

Grunna strenge reglar for personvern kan me berre senda til dei som er registrerte som medlemmer i Den Norske Kyrkja. Men alle er velkomne! Dei som evt. ikkje er døypte kan gjera det i forkant av konfirmasjonsdagen. 

Lenke til påmeldingsskjema kjem her.

Elles kan ein ringa til Jondal kyrkjekontor, så sender me i post.