Jondal kyrkje > Artikler > Nyheter

Andakter på Vikevollen

 

07.01.2020

Sokneprest, kantor og fiviljug diakon vitjar Vikevollen omlag annakvar veke og har andakter eller salmestunder.

Vikevollen har også eit fint kapell i kjellaretasjen der vi har enkle nattverdgudstenester nokre gongar årleg.
Mellom anna er det fast tradisjon å ha ei enkel gudsteneste med nattverd i kapellet kvar Skjærtorsdag kl.17.