Jondal kyrkje > Artikler > Nyheter

SOLSTRÅLA

 

06.12.2019

Solstråla inviterer deg med til Bjarte Leithaug-konsert i Jondal kyrkje 25.januar kl.16. No gleder vi oss til Bjarte Leithaug kjem til Jondal i januar.

Nedanfor her ser du plakaten til konserten Solstråla fekk vere med på i utne kyrkje i haust.

 

 

 


 

Velkomne til  koråret 2019-2020.

1) HJARTELEG VELKOMNE SOM SONGARAR I  SOLSTRÅLA og Jondal Ungdomskor

Solstråla Aspirantkor (1-4.klasse) som øver tysdagane kl.12.45-13.45 på Jondal kulturskule

Songarar frå 5-7kl. kan også vere med på tysdagsgruppa 12.45, sidan dei berre har 5-timars skuledag. Songarar frå 8kl- og oppover, er hjarteleg velkomne til å vere med i vaksenkoret , Jondal Grendakor, tysdagar kl.19-21. 

Dersom songarar i aldersgruppa 5-10.kl. ønskjer å synge , men desse to alternativa ikkje passar, tek de kontakt med Anne Karin. Kanskje kan vi få eit enkelt prosjekt nokre få øvingar. Den tida og ressursen vi hadde i vår for denne gruppa, er fordelt på andre oppgåver, sidan det var for lita påmelding til korgruppa. 

2) Laurdag 21.september kl.15.00 var Solstråla med på Leithaugkonsert i Utne kyrkje saman med Ullensvang barnekor, Utne barnekor, og fleire andre barnekor. No kjem denne konserten til Jondal laurdag 25.januar 2020. Då møtest vi til kortreff kl.14, øver saman, og framfører truleg frå desse songane som stor felleskor: Skal vi være venner/ Vi må vere med/ Syng en sang om freden/ Rosa drøm/ Takk for den dagen/ Fly lille engel/ Jeg liker dine store ører/ Åpen linje - på konserten kl.16

3) Velkomne med på Musica Sacra sommerkurs 24-28.juni 2020 på Solborg Folkehøgskole, Stavanger, gjerne saman med søsken og foreldre. Dei borna som spelar piano/orgel kan i tillegg til kor også vere med i orgelklubben. 

LEITHAUGSONGAR til 21.09.2019

SEMESTERLISTE HAUST 2019.

KONTINGENT Solstråla hausten 2019

Kontingent for haustsemesteret kr.150,-  pr. songar betalast til Solstråla sin konto 3450.27.04542 innan 10.september. NB! Søsken nr. 2,3 etc à kr.100,- pr semester.

Fast øvingstid i haust er

tysdagar kl.12.45-13.45 på Jondal kulturskule for klasse 1-4 +(evt.5-7) 

NB! Dersom du ikkje har vore med i Solstråla i vår, men ønskjer å vere med dette koråret (=skuleåret), sender føresett ei melding til kantor(krøllalfa)jondalkyrkje.no med namn, adresse, fødselsår & dato + telefon & mail til føresette.

 

 

Frå kortreffet i Førde 2018. Sjå bileta frå Nils med hatten (forbundssekretæren i Ung Kirkesang)

 

Dersom du vil byrje i Solstråla, ber du mor, far, eller anna føresett sende mail med påmelding til kantor(krøllalfa)jondalkyrkje.no: Namn, adresse, fødselsdato/år, mobilnummer til føresette, mailadresse til føresette. Og så kjem du på neste øving. Hjarteleg velkommen.  (Hugs at koråret, følgjer skuleåret.)

***********

Solstråla og JU hadde årsmøte 15.februar. Vedlagt finn de Tillitsvalde 2018  Årsmelding 2017  Tillitsvalde 2017  Årsmelding 2016

Takk for at de melder frå pr SMS til 91394982 dersom det er nokon av dagane de ikkje har høve til å vere med. God vår. Mvh Anne Karin

Biletet: Solstrålar på kortreff våren 2017

Biletet nedanfor: Solstråla på Blåtimetur rett før jul 2016, vi song utanfor Spar undervegs til pizzamåltid på frivilligsentralen.

Semesterliste  Solstråla kl.1-5  kjem her

Meldingar frå våren 2018:

 

Velkomen til 17.mai. Då syng vi på gudstenesta kl.10.30. Songar: Fagert er  landet og Vårsol/ En edderkopp Antrekk : 17.mai klede. 

Pinseafta får vi vere med og opne det nye Landsbytorget ved ferjekaien i Jondal. De møter Kristine på Frivilligsentralen kl.12.45, får på korTskjorter og går saman bort til Landsbytorget, der de syng: Vårsol, En edderkopp, Bonse aba og /: Django django django, vi synger høyt i kor:/ Syng lalalalala, syng lalalalala, syng lalalal, syng lalala, syng la,syng la, syng la.

 

 

Tillitsvalde 2016   Årsmelding 2015   Vedtekter   

TEKSTLINKAR:

Julesongar for Solstråla

Lille Teodor og Jeger Bom-Bom.  Cantar,
Solstrålatekstar hausten 2015   Songtekstar til hausttreffet 7.november 2015 

Solstrålasongar til ljosmessa

Songar til Maria Bodskapsdag 13.mars

Solstrålatekstar til Kyrkjespelet 21.april 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi starta våren friskt med songstund på Vikevollen torsdag 11.januar der vi song julesongane våre- og søndag 28.januar var vi med på nyårskonserten i Herand kulturhus. Der song vi En edderkopp/ Vann vann/ Give it up 

SEMESTERLISTE våren 2018.  NB endring - kulturskulekonsert 31.mai kl.18 og songstund på Vikevollen 31.mai kl 11.15. Øving måndag 28.mai og evt. konsertdeltaking på kulturgalleriet 7.juni kl.19.