Jondal kyrkje > Artikler > Nyheter

2019 Konfirmant

 

23.05.2019

aktiviteter til konfirmanter

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon går av stabelen tysdag 9. april. Konfirmantar i heile landet gjer ein kjempedugnad for reint vatn til alle!

I morgon deler eg ut bøsser til konfirmantane på skulen.
Bøssene skal leverast på kyrkjekontoret mellom 18.20 og 20.00. Her skal dei gå:

- Håvard: Eikevik, Øvre og nedre Huhammar
- Alf-Olav: Øvre Krossdalen til Drebrekke
- Daniel: Samland til og med Meieriet
- Eivind: Belsnes og frå Saltkjelen til og med Myrlid
- Guro: Grotnes til og med Hammaren
- Guro-Helen: Gausvik, Årvik, Årsand, Hesvik
- Henrik: Sætveithagen
- Knut: Brekke, Prestegard, Gunntveit
- Malin: Byrkjeland, Eide og Leite
- Runar: Frå Plasset til Meieriet

Sånn skal det gjerast :-) https://www.youtube.com/watch?v=W9hBNhPtZsE

Konfirmasjonsdagen 2019 var søndag 5.mai

Føl elles med i gudstenestelista her på heimesida, og pass på at de får minimum 8 signerte gudstenester i konfirmasjonstida. Går de i andre kyrkjer hugs å få underskrift på skjema eller ark.

 

 

Til utskrift/ betaling/påmelding:

resten av våren

Tekstark til Kyrkjespelet; Deg å få skode (framførast torsdag 2.mai)

Kontingent for konfirmantåret. 

Kontingent konfirmantkoret våren 2019

Påmelding og betalingsinfo leir  (de skriv "Konfirmanleir 2019 i betalingsinformasjon. Frist 25. januar)

Facebookgruppa vår heiter Konfirmant i Jondal Sokn 2018/19

Ver gilde og legg kvarandre til, så har me ein god plattform for kjapp kommunikasjon.

 

______________________________________________________________________

Frå tidlegare år:

OBS: merk at den einskilde tek sjøl direkte kontakt med fotograf Reimers for tinging av fotografering: 

2018: FOTOGRAF - PRIS OG INFO

 

Arkivert info:
Hausten 2016;   Prosjektdag laurdag 26/11 kl.08.30-11.30 og søndag 27/11 kl.13.30- ca 17.00 (inklusiv Ljosmessa), og vanleg undervising torsdagane 6/10, 27/10, 17/11 og 8/12.

Obligatoriske gudstenester i haust: Presentasjonsgudstenesta 25/9 kl.11, Ljosmessa 27/11 kl.16. Samla skal alle vere med på minst 8 gudstenester. Hugs å få underskrift på skjema for frammøte.

 

Hausten 2017

Velkomne til informasjonsmøte onsdag 13.09.kl 18:00 i Jondal kyrkje - konfirmantar og føresette! 

For ekstraøvingar jamfør kyrkjespelet, sjå  lista nedanfor. Nokon av dykk som har solo-oppgåver, får etter avtale litt ekstra tid med lærar for å førebu og bli trygg på oppgåva.

NB! Torsdag 6.april kl.16-18; Utvida konfirmantsamling med pizzapause.(NB! Skulle eigentleg vere langsamling kl.14-18, men sidan konfirmantane er på skuletur i Odda- møter dei i kyrkja kl 16-18)

NB! Måndag 24.april kl.14-16; Ekstra konfirmantøving i kyrkja

Torsdag 27.april kl.14-16: Konfirmantsamling

Laurdag 29.april kl.10-14: Dugnad på kyrkjegardane i Jondal og i Herand.

NB! Tysdag 2.mai kl.19- max21; Fellesøving konfirmantkoret og vaksenkoret.

NB! Torsdag 4.mai kl.14: Lydprøve og generalprøve til kyrkjespelet same kveld (innlagt pizzapause) 

Torsdag 4.mai kl.18: Kyrkjespelet "Deg å få skode" (Konfirmantane er kor og skodespelarar m.m.)

Torsdag 4.mai- Etter kyrkjespelet - Konfirmantfest på Jondal bedehus. 
Konfirmantane må gjerne ta med både foreldre, søsken og besteforeldre m.fl. på festen. Takk for at de leverer påmeldingsskjema, eller melder pr. epost innan 15.april - til kyrkjeverje@jondalkyrkje.no om konfirmanten kjem/ ikkje kjem - og også kor mange som vert med kvar konfirmant.

 

Søndag 7.mai kl.11: KONFIRMASJON

NB! Alle konfirmantane møter i kyrkja for fellesfotografering kl.10. Fotografering vert truleg avtalt med GSfoto.
Fotografen tek også imot tinging av særfoto. Dei som er interesserte i å få ta særfoto, melder frå til kyrkjeverja, anten på 53668437 eller kyrkjeverje@jondalkyrkje.no innan 15.april.  Konfirmantane får utdelt påmeldingsskjema.

PRAKTISK INFORMASJON siste vekene før konfirmasjonen 2017 vert etterkvart oppdatert her.

 
*********************************

Vel møtt som konfirmant i Jondal Sokn 2016/2017

Invitasjonsbrev til konfirmant 2016/2017

Påmeldingsskjema konfirmant 2016/2017

 

Informasjonsmøte var i kyrkja torsdag 15.09.2016 kl.18.00-18.50  og Konfirmantpresentasjon var ved gudstenesta i Jondal kyrkje 25.september kl.11.00

 

Torsdag 5.januar kl.14-16: Konfirmantsamling

Torsdag 2.februar kl 14-16: Konfirmantsamling

Konfirmantweekend fredag-søndag 10-12.februar

Torsdag 23.februar kl 14-16: Konfirmantsamling

Torsdag 16.mars kl.14-16: Konfirmantsamling/ kor 

Torsdag 30.mars kl.14-16: Konfirmantkor

NB! Måndag 3.april kl.14-16- Ekstra konfirmantøving i kyrkja

Tysdag 4.april- Faste aksjon

Konfirmantsongar ljosmessa