Jondal kyrkje > Artikler > Nyheter

DET NYE SOKNERÅDET

 

06.11.2015

konstituerte seg torsdag 5.november.

14.09.2015 var valdag, både lokalt for Jondal Sokneråd, og Bjørgvin bispedømeråd. 29% oppslutnad er ei 3-dobling i Jondal Sokn i høve sist val.

Hans-Sigvard Galtung er ny leiar i Jondal Sokneråd, og Marianne Eide er ny nestleiar. 

Øvrige soknerådsmedlemmer er Audun B.Seiness, Lise Marit Fjellås, Iselin Buer Storli Håvik, Berit Tuvin og  sokneprest Carsten Mrusek.  Varafolket er Nina Nordeide Torsnes, Liv Lindskog, Lars Olav Haugen, Torill Marion Endal Svåsand og Olav Storesletten. Vel møtt til 4 års arbeidsøkt i lag, me set stor pris på kvar og ein!

16. desember 2015 vart Jondal kommunes representant i soknerådet peika ut: Me ynskjer Elin Eide velkomen som kommunens representant, tilliks med hennar vara: Laijla Margrethe Lindskog. Soknerådet er takksam for god dialog inn mot kommunestyre, det er avgjerande for smidig drift og samarbeid!

Lukke til i arbeidet for kommune og sokn! 


https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/aktuelt/rekordvalg-i-kirken/