Mi kyrkjebok til 4-åringane

 

01.08.2018

4-åringane 2018 fekk si 4-års bok utdelt på hausttakkefesten 14.oktober.  Dersom du er 4 år i år og ønskjer bok, men ikkje kunne møte då du fekk invitasjon, er du velkomen til å ta kontakt med kyrkjekontoret. Så kan du gjerne få bok likevel, no i etterkant. 

4-åringane 2019 er velkomne til Hausttakkefest ein søndag i september/oktober-19, der det blir utdelt 4-års bok og etter gudstenesta vert det litt mat og ein "undretur" i kyrkja

Kvar haust, på Hausttakkefest-gudstenesta, gjev Jondal kyrkjelyd 4-års bok i gåve til alle 4-åringane i Jondal sokn.  .

Invitasjon vert utsendt til alle 4-åringane pr. post, invitasjon for 2019 vert lagt ut i byrjinga av hausten.