Mi salmebok til 9-åringane

 

06.01.2018

Alle 9-åringer: 01.12.2019 er dagen for salmebok-gåva i år. Ljosmesse og mykje kjekt i kyrkja denne dagen. Vel møtt! 

Kvar haust, på Ljosmessa, gjev Jondal kyrkjelyd salmebok i gåve til alle 9-åringane i Jondal sokn.  

Til​ ​alle​ ​9​ ​åringar​ ​m/føresette!

Første​ ​søndag​ ​i​ ​advent,​ ​søndag​ ​1.​ ​desember,​ ​er​ ​det​ ​Ljosmesse​ ​i​ ​Jondal​ ​kyrkje.​ ​Du​ ​som​ ​er​ ​9​ ​år​ ​i​ ​2019, er​ ​særskilt​ ​invitert​ ​til​ ​denne​ ​gudstenesta,​ ​då​ ​kyrkjelyden​ ​ynskjer​ ​å​ ​gje​ ​deg​ ​og​ ​alle​ ​9-åringar​ ​i​ ​Jondal​ ​ei salmebok​ ​i​ ​gåve​ ​denne​ ​dagen.

Jondal​ ​kyrkje​ ​tok​ ​i​ ​bruk​ ​Norsk​ ​Salmebok​ ​2013​ ​(N13)​ ​1.søndag​ ​i​ ​advent​ ​2013.​ ​I​ ​kyrkja​ ​har​ ​me​ ​raud salmebok​ ​(med​ ​notar)​ ​og​ ​blå​ ​salmebok​ ​(med​ ​stor​ ​skrift,​ ​utan​ ​notar).​ ​I​ ​tillegg​ ​har​ ​me​ ​ei​ ​brun pocket-salmebok.
Skriv​ ​gjerne​ ​namnet​ ​ditt​ ​i​ ​salmeboka​ ​di.​ ​Og​ ​det​ ​er​ ​flott​ ​å​ ​ha​ ​med​ ​si​ ​eiga​ ​salmebok​ ​når​ ​du​ ​er​ ​i​ ​kyrkja.

Under​ ​gudstenesta​ ​vert​ ​namna​ ​på​ ​9​ ​åringane​ ​opplese,​ ​og​ ​dei​ ​som​ ​er​ ​tilstades​ ​kjem​ ​fram​ ​og​ ​mottek salmeboka.​ ​Om​ ​du​ ​ikkje​ ​vil​ ​at​ ​me​ ​skal​ ​lese​ ​opp​ ​namnet,​ ​gje​ ​melding​ ​til​ ​Kristine​ ​Drake.

Kyrkja har eit fint samarbeid med skulen om salmeboka, og i løpet av 4.klasse får de 2 salmetimar saman med kantor,  ein på skulen like rundt jul, og på våren har vi ein salmetime i kyrkja. 

Velkomen!

Vennlig​ ​hilsen Kristine​ ​Drake

Trusopplærer
Jondal​ ​Kyrkje
Mobil:​ ​413​ ​00​ ​097 kristine@jondalkyrkje.no

page1image9384    Nedanfor ser de plakaten for Ljosmessa i fjor: