Jondal kyrkje > Artikler > Nyheter

MINIKONFIRMANT

 

03.09.2019

Alle som går i 5.klasse får Godt Nytt i gåve frå Jondal sokn. I år vert denne gåva utdelt på hausttakkefesten 20.oktober. Og dei er velkomne som minikonfirmantar i Jondal sokn haust/vår 2019/2020. 

Invitasjonsbrevet som gjekk ut til minikonfirmantsamling i fjor

Info minikonfirmantleiren 2019 vil kome på denne linken.

Kvar haust, i oktober/ november, gjev Jondal kyrkjelyd GODT NYTT (Det Nye Testamentet- NT) i gåve til alle 10-åringane i Jondal sokn. NT er den boka som har dei nyaste bøkene i Bibelen. I år får de boka utdelt på Hausttakkefesten 20.oktober kl.16.00 i Jondal kyrkje

10-åringane får også invitasjon til å vere med på Minikonfirmant-opplegg, der dei gjennom nokre samlingar vil bli betre kjent med Bibelen.

Invitasjon vert utsendt til alle 10-åringane pr. post. Invitasjonen vert også lagt her når det nærmar seg Lysvaken-gudsteneste.