Velkommen i kor, liten og stor

 

01.01.2017

Solstråla tysdagar kl 14-15.15  (4-7kl) & Vi kan lage ei aspirantkor ordning for born 1-3 klasse, dersom der er born i aldersgruppa som ønskjer å vere med i koraktiviteten.
 Jondal Grendakor- tysdagar kl 19-21 

Ungdomskorgruppe- vil du vere med- ta kontakt med Anne Karin (91394982). Kor ofte- og når vi øver- kjem an på deg og dei andre som blir med. Vi prøver å tilpasse øvingsplan best mogeleg.

Babysong nokre tysdagar kl.10, info om datoane finn du på artikkelen Jondal Babysong

Familiekor ?? for alle frå 0- 100, der ingen er tilskodarar, alle er med. Får vi dette til nokre gongar i semesteret? Takk for tips om kva dagar / tider de som har lyst å vere med har høve til å møte, og tankar om kor ofte de ville kunne ha høve til å vere med.