Kvardagsskule i Jondal kyrkje

 

25.01.2018

Velkommen til Kvardagsskule i Jondal kyrkje våren 2019 som vert laurdagar kl.11. Dei to første samlingane kalla vi familiekortime, no endrar vi namn til kvardagsskule. Innhaldet er det same. Vi tenner ljos i ljosgloben, samlast i song, bibelforteljing, litt leik/aktivitetar og vi syng songar & salmar i tid og tradisjon. Mot slutten av samlinga som varer ein time, har vi også ein liten matbit.  Sjå plakaten nedanfor