Jondal kyrkje > Artikler > Nyheter

BLI MED I SALMESONGEN 19.november

 

20.10.2019

Syng i kyrkje og i heim.

Vi legg opp til salmestunder der enkeltpersonar eller grupper bestemmer halvparten av salmane, kantor har nokre temasalmar, gjerne jamfør salmediktar eller komponist, og det er sjølvsagt rom for ønskjesalmar. 

Elles oppmodar vi deg til å ta fram salmeboka og synge eller lese heime, salmane vi har sunge på salmekveldane/ salmetimane. Program frå tidlegare salmetimar finn de nedst i artikkelen.

 

2018.06.13  Henning Sommerro, Treeinings- og Jonsoktid & Ønskjesalmen

2018.05.23  Edvard Hoem, Vår & Sommar.

2018.04.11  Påskesalmane

2018,03.14  Litt faste, pasjon, påske & Petter Dass

2018.02.14  Fastetid & Anders Hovden

2018.01.17  Openberringstid & Elias Blix

2017.11.15  Luther Salmesong

Lukke til.

Og, dersom de ønskjer reprise på nokon av programma ovanfor, tek de kontakt med kantor. Så kan vi finne ny tid for programmet anten på galleriet eller i framme ved kordøra.