Jondal kyrkje > Artikler > Nyheter

Babysong hausten 2019

 

22.08.2019

Velkommen på babysong i Jondal kyrkje. Datoar for hausten 2019 ser de på kyrkjekalendaren til høgre og på plakatinfoen nedanfor.

Babysongsamlingane er ein del av trusopplæringa i Jondal kyrkje.  Vi møtest denne hausten 1 tysdag i månaden, kl.10-11, framme i Jondal kyrkje. Etter babysongen må de gjerne vere saman vidare på "småbarnskafé" framme i kyrkja. Alle born i aldersgruppa 0-2år saman med føresette (evt. andre vaksne) er hjarteleg velkomne.

Velkomne - Og lukke til med songen saman med borna dykkar. 

Kontingent Jondal Babysong hausten 2019

Frå 2017H:

Frå 2016H

Før babysong ved juletider: