Musica Sacra Sommarkurs 2019

 

20.05.2018

vert på Bildøy bibelskole i Bergen 26.juni-30.juni 2019

Bli med på sommarleir for unge og vaksne i alle aldrar, frå knøttesang, rytmesprell og orgelklubb til kor- og orkestergrupper, Bach-kantate og gregoriansk song.

Sjå elles info på Musica Sacra si nettside www.musicasacra.no