Konfirmantar 2022


Til konfirmantar og føresette: NB! Laurdag 27/11 kl.08.30-11.30 er flytta til frammøte søndag kl.14.30. Så det er ikkje undervising 27/11. Velkomen 28/11 kl.14.30.  Fast undervisingsdag i Jondal er torsdagar og tida er rett etter skulen. Undervisinga i haust vert 7/10, 28/10, 11/11, 25/11 og 9/12 kl.14-16

 

Hjarteleg velkomne til konfirmantåret 2021/2022.

Konfirmantplanen med meir detaljert info vil snart verta lagt ut her.

Samtykkeskjema jamfør strømming

Kontingent Konfirmantkoret haust 2021 - betal kr. 50,- pr. konfirmant. Kontonummer kjem her. Merk betalinga med fornamn og haust 21.

Tekstark Kyrkjespel for 2021

Øvingsvideo for kyrkjespelet vart laga til konfirmantane sommaren 2020  - Her kan de i 2021gruppa også  øve  på eiga hand på songane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAMAL INFO FOR ARKIV NEDANFOR -  INFO GJELDANDE NO, SJÅ OVANFOR.

Grunna koronautbrotet i Odda, oppmodar vi alle til å bruke munnbind på veg inn og ut av kyrkja på søndag. Vi følgjer framleis plan A med frammøte kl 09.45, fotografering kl.10 og fellesøving inne rett etter fotografering.  Konfirmantkoret syng Wade in the water og His name will shine. Gudstenesta tek til kl.11, og vi bed om at gjestene også møter i god tid. Dersom koronasituasjonen utviklar seg uheldig, har vi ein plan B som vil ivareta alle innanfor same tidsskjema. Dette vil de få fellesmelding om, dersom vi må gjere denne endringa

 

Tillegg til planen: Vi har ein fin tradisjon i Jondal med at konfirmantane ber flaggborg i 17.mai gudstenesta og i toget etterpå. I år vert det ikkje fellestog, men det vert gudsteneste og minneseremoni ved bautaen. Fint om de har høve til å bere Flaggborg ved gudstenesta i Jondal kyrkje 17.mai. Frammøte og oppstilling av flaggborg 17/5 kl. 10.15 på kyrkjebakken. Gudstenesta byrjar kl.10.30. Vi ber om at alle konfirmantar melder frå pr SMS til 91394982 innan 7.mai der de melder namnet dykkar + blir med 17.mai eller blir ikkje med 17.mai.

 

 

 

 

 

 

 


 

*****

Nedanfor, gamal info- kanskje til gjenbruk :)

Invitasjonsbrev pr.17/9-2020  vart endra slik at undersvisinga likevel skjer onsdagar denne hausten. Og i tillegg kjem prosjektsamlinga kl.08.30-11.30  laurdag 28/11. Ljosmessa for konfirmantane er no endra til kl.18, 29/11 og Arne Opsahl Engen vert forrettande prest på ljosmessa for konfirmantane. 

Takk til konfirmantane 2020 for flott innsats ved kyrkjespelet 27.august og for ei fin festgudsteneste 30.august. Jondal sokn ønskjer dykk Guds velsigning på livsvegen vidare. 

Konfirmantplan Vår 2020  vart berre gjeldande til 12/3. Grunna koronasituasjonen vart konfirmasjonen utsett til 30/8

25.august øver de saman med Jondal Grendakor kl.19-21. 27.august kjem de rett i kyrkja etter skulen, for lydprøver og generalprøve til kyrkjespelet som vert same dag kl.18. Grunna lang dag, får de sjølvsagt pizza halvvegs i øvinga, og frukt seinare.

NB! Grunna korona vert det i år ikkje konfirmantfest etter kyrkjespelet. MEN, konfirmantane har ein gjennomgong av korleis dei går, sit og står under konfirmasjonsgudstenesta, dette vert rett etter kyrkjespelet. Og føresette kan gjerne vente att på plassane sine og vere med under øvinga om dei ønskjer det.

Konfirmasjonsdagen, 30/8, møter konfirmantane til fotografering av fellesbilete kl.10. Etter fotograferinga, vert det ein enkel gjennomgong av dei to korsongane dei syng under gudstenesta: Wade in the water & His name will shine. 

På gudstenesta brukar vi prosjektor og evt. vanlege salmebøker. Salmane vi syng er 197 Deg være ære/ 213 Klapp alle hender i glede/ 419 Med Jesus vil eg fara/ 331 Du lyser din fred/ 644 Ditt barn eg no vil vera/ 482 Deg å få skode.

LUKKE TIL MED KONFIRMASJONSHØGTIDA.

GUDS VELSIGNING OVER DAGEN OG FRAMTIDA DYKKAR.

 

Fellesmail sendt ut 20/8: 

Hei alle konfirmantar 2020 i Jondal sokn med føresette. No nærmar vi oss konfirmasjonshøgtida dykkar.
Info, tekstark til kyrkjespelet og øvingsvideo finn de på https://www.jondalkyrkje.no/Om-oss/Artikler/Artikkeldetaljer/ArticleId/28/Konfirmantar-2019-2020 Takk for at de øver særskild på dykkar oppgåver, og at de lærer alt så godt de kan, kan de ikkje alle songane utanat- prioriterer de å lære utanat Wade in the water, His name will shine, Den blinde, Lean on me og særskild Deg å få skode!


 

****************

 

 

 

Til utskrift/ betaling/påmelding:

Kontingent for konfirmantåret. 

Kontingent konfirmantkoret våren 2020

 

Følg elles med i gudstenestelista her på heimesida, og pass på at de får minimum 8 signerte gudstenester i konfirmasjonstida. Går de i andre kyrkjer hugs å få underskrift på skjema eller ark.

Ver gilde og legg kvarandre til, så har me ein god plattform for kjapp kommunikasjon.

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon skulle gått av stabelen 29/3. Aksjonen i Jondal er avlyst. Konfirmantar i heile landet skulle gjere ein kjempedugnad for reint vatn til alle! Vi vil legge ut info her om korleis vi kan støtte aksjonen, sjølv om ikkje konfirmantane kjem med bøsser på døra.

 

For 2021? Bøsser til konfirmantane vert delt ut på skulen eller i kyrkja etter nærare avtale.
Bøssene skal leverast i kyrkja/ på kyrkjekontoret mellom 18.20 og 20.00. Her skal dei gå:

Rodeinndeling i brukt i 2019

- Øvre og nedre Huhammar
- Øvre Krossdalen til Drebrekke
- Samland til og med Meieriet
- Belsnes og frå Saltkjelen til og med Myrlid
- Grotnes til og med Hammaren
- Gausvik, Årvik, Årsand, Hesvik
- Sætveithagen
- Brekke, Prestegard, Gunntveit
- Byrkjeland, Eide og Leite
- Frå Plasset til Meieriet

Sånn skal det gjerast :-) https://www.youtube.com/watch?v=W9hBNhPtZsE

______________________________________________________________________

Frå tidlegare år:

OBS: merk at den einskilde tek sjøl direkte kontakt med fotograf Reimers for tinging av fotografering: 

2018: FOTOGRAF - PRIS OG INFO

 

Arkivert info:
Hausten 2016;   Prosjektdag laurdag 26/11 kl.08.30-11.30 og søndag 27/11 kl.13.30- ca 17.00 (inklusiv Ljosmessa), og vanleg undervising torsdagane 6/10, 27/10, 17/11 og 8/12.

Obligatoriske gudstenester i haust: Presentasjonsgudstenesta 25/9 kl.11, Ljosmessa 27/11 kl.16. Samla skal alle vere med på minst 8 gudstenester. Hugs å få underskrift på skjema for frammøte.

 

Hausten 2017

Velkomne til informasjonsmøte onsdag 13.09.kl 18:00 i Jondal kyrkje - konfirmantar og føresette! 

For ekstraøvingar jamfør kyrkjespelet, sjå  lista nedanfor. Nokon av dykk som har solo-oppgåver, får etter avtale litt ekstra tid med lærar for å førebu og bli trygg på oppgåva.

NB! Torsdag 6.april kl.16-18; Utvida konfirmantsamling med pizzapause.(NB! Skulle eigentleg vere langsamling kl.14-18, men sidan konfirmantane er på skuletur i Odda- møter dei i kyrkja kl 16-18)

NB! Måndag 24.april kl.14-16; Ekstra konfirmantøving i kyrkja

Torsdag 27.april kl.14-16: Konfirmantsamling

Laurdag 29.april kl.10-14: Dugnad på kyrkjegardane i Jondal og i Herand.

NB! Tysdag 2.mai kl.19- max21; Fellesøving konfirmantkoret og vaksenkoret.

NB! Torsdag 4.mai kl.14: Lydprøve og generalprøve til kyrkjespelet same kveld (innlagt pizzapause) 

Torsdag 4.mai kl.18: Kyrkjespelet "Deg å få skode" (Konfirmantane er kor og skodespelarar m.m.)

Torsdag 4.mai- Etter kyrkjespelet - Konfirmantfest på Jondal bedehus. 
Konfirmantane må gjerne ta med både foreldre, søsken og besteforeldre m.fl. på festen. Takk for at de leverer påmeldingsskjema, eller melder pr. epost innan 15.april - til kyrkjeverje@jondalkyrkje.no om konfirmanten kjem/ ikkje kjem - og også kor mange som vert med kvar konfirmant.

 

Søndag 7.mai kl.11: KONFIRMASJON

NB! Alle konfirmantane møter i kyrkja for fellesfotografering kl.10. Fotografering vert truleg avtalt med GSfoto.
Fotografen tek også imot tinging av særfoto. Dei som er interesserte i å få ta særfoto, melder frå til kyrkjeverja, anten på 53668437 eller kyrkjeverje@jondalkyrkje.no innan 15.april.  Konfirmantane får utdelt påmeldingsskjema.

PRAKTISK INFORMASJON siste vekene før konfirmasjonen 2017 vert etterkvart oppdatert her.

 
*********************************

Vel møtt som konfirmant i Jondal Sokn 2016/2017

Invitasjonsbrev til konfirmant 2016/2017

Påmeldingsskjema konfirmant 2016/2017

 

Informasjonsmøte var i kyrkja torsdag 15.09.2016 kl.18.00-18.50  og Konfirmantpresentasjon var ved gudstenesta i Jondal kyrkje 25.september kl.11.00

 

Torsdag 5.januar kl.14-16: Konfirmantsamling

Torsdag 2.februar kl 14-16: Konfirmantsamling

Konfirmantweekend fredag-søndag 10-12.februar

Torsdag 23.februar kl 14-16: Konfirmantsamling

Torsdag 16.mars kl.14-16: Konfirmantsamling/ kor 

Torsdag 30.mars kl.14-16: Konfirmantkor

NB! Måndag 3.april kl.14-16- Ekstra konfirmantøving i kyrkja

Tysdag 4.april- Faste aksjon

Konfirmantsongar ljosmessa

 

Tilbake