JAZZMESSESted: Jondal kyrkje
Dag i kirkeåret: Fastelavnsøndag
Prest: Arne Opsahl-Engen
Organist: Anne Karin Stormyr
Første lesetekst: Jes 53,1-5
Andre lesetekst: 1 Kor 1,18-25
Prekentekst: Joh 12,20-33
Offer til: Maritastiftelsen

JAZZMESSE. Hardanger Big Band ved dirigent Arild B.Nielsen og vokalist Anne Cathrine Eiken tek del.

Sjå plakat her.

Tilbake