Lys Vaken & TårnAgent-helg


Laurdag hadde 28/1 har vi samlingar for LysVaken og TårnAgent i Jondal kyrkje. Og LysVaken og TårnAgentane var medliturgar på gudstenesta i Jondal kyrkje 29.januar . 

Invitasjonsbrev LysVaken 28-29.januar.  Hei til dykk som blir med på LysVaken. Vi gleder oss til å møte dykk. Hjarteleg velkomne på laurdag og søndag. Vi møtest til lunsj på laurdag kl.11.00 i kyrkja, med samling etterpå, slik det står i påmeldingsslippen, og vi er med på LysVaken- og TårnAgent-gudstenesta på søndag. Beste helsing Arne og Anne Karin

Invitasjonsbrev TårnAgent 28-29.januar  Hei til dykk som blir med på TårnAgent. Vi gleder oss til å møte dykk. Hjarteleg velkomne på laurdag og søndag. Vi møtest kl.09.00 på laurdag i kyrkja, med lunsj som avslutning, slik det står i påmeldingsslippen, og vi er med på LysVaken- og TårnAgent-gudstenesta på søndag. Beste helsing Arne og Anne Karin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frå arkiv 2022

NB! Vi forenkla Lysvakenhelga 5-6.februar til ei samling laurdag 5/2 kl.19-21 og med frammøte igjen søndag kl.10 ( Grunna smittetrykket gjekk overnattingsbiten ut denne gongen. Når de les invitasjonsbrevet, tek de med denne endringa) Invitasjonsbrevet for LysVaken 5-6.februar.  Påmelding var innan 1.februar. Arne Opsahl Engen er hovudansvarleg for LysVaken samlinga i år.

Alle i 5., 6. og 7.klasse er invitert til å vere med på LysVaken i kyrkja. Det blir ei hyggeleg og sosial samling med variergram med gudstenesteverkstad, pizza, leik, sosialt samver, overnatting og gudsteneste.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her er bilete frå LysVaken 4-5.februar-17:

Øving til drama om den lamme mannen:

LysVaken-gjengen, i mål med gudsteneste-verkstad - klar for stafett og snapp

Gudsteneste i Jondal kyrkje. LysVaken gjer teneste som kor og med-liturgar,

 

Dei går inn i prosesjon til tonar frå J.S.Bachs toccata i d-moll, og er forsongarar på første salmen- N13 557 Du kalla oss til kyrkja.

Så presenterte dei seg med å synge LysVaken-songen. Dei var også med rundt altarringen med rørsler til Kyrie og Gloria.  Medan kyrkjelyden song N13 989- Søk først Guds rike- gjekk evangelieprosesjonen ned til midten av kyrkjeskipet.

Der vart evangelieteksten frå Markus 2, om den lamme mannen, lesen.

Litt seinare dramatiserte LysVaken-gjengen forteljinga om den lamme mannen. Her tek venene den lamme med seg fram mot eit hus der Jesus talar til ei stor folkemengd. Dei håper Jesus kan gjere den lamme frisk. 

Då dei kjem fram, ser dei at det er så fullt av folk at dei ikkje har sjanse til å kome fram til Jesus. Men dei kjem på noko lurt.

Dei tek mannen med seg på taket, lagar hol i taket og firer den lamme venen sin ned rett framføre Jesus.

Jesus seier: Son, syndene dine er tilgjevne.

Folkemengda: Korleis kan han seia noko slikt? Han spottar Gud! Kven andre kan tilgje synder enn ein- det er Gud?

Jesus: Kvifor går de med slike tankar i hjartet? Kva er lettast å seie til den lamme: Syndene dine er tilgjevne- eller: ”Stå opp, ta båra di og gå? Men for at de kal vita at Menneskesonen har makt på jorda til å tilgje synder- (vendt til den lamme mannen) – så seier eg deg: Stå opp, ta båra di og gå heim.

Og mannen reiser seg, takkar Jesus, tek båra si og går heim saman med venene sine

Folkemengda: Noko slikt har vi aldri sett.

Går du i 5-6.klasse til hausten? Vil du bli med på LysVaken i november 2020? Info om påmelding kjem.

Alle i målgruppa får invitasjon. Har du spørsmål, ring kyrkjelydskontoret på 53650900

 

 

Tilbake