KONSERTSOMMAR i Jondal kyrkje.


Gled dykk til sommarkonsertane som skjer kvar tysdag kl.20.00 frå 18.juni- 23.juli, og ikkje minst til korbesøk frå Frankrike- tysdag 9.juli kl.18.00. Velkomne. Og- takk til Solstråla for fin familiekonsert 10.juni

Les meir
 

KONSERTSOMMAR i Jondal kyrkje.


Gled dykk til sommarkonsertane som skjer kvar tysdag kl.20.00 frå 18.juni- 23.juli, og ikkje minst til korbesøk frå Frankrike- tysdag 9.juli kl.18.00. Velkomne. Og- takk til Solstråla for fin familiekonsert 10.juni

Les meir

Fransk barne- og ungdomskorkonsert 9.juli


Det franske barne- og ungdomskoret "Les petits chanteurs de Saint André" kjem til Jondal kyrkje med ein kveldskonsert tysdag 9.juli, kl.18.00

Les meir
 

Fransk barne- og ungdomskorkonsert 9.juli


Det franske barne- og ungdomskoret "Les petits chanteurs de Saint André" kjem til Jondal kyrkje med ein kveldskonsert tysdag 9.juli, kl.18.00

Les meir

Velkomne til Jondal kyrkje!


Hjarteleg velkomne til Jondal kyrkje. HA EI VELSIGNA TREEININGSTID OG SOMMARSTID. Velkomne innom kyrkja i sommar til gudstenestar, konsertar, kveldsbøner og opa kyrkje. Sjå kalender eller plakattavle for komande gudstenester, konsertar, salmekveldar, baby...

Les meir
 

Velkomne til Jondal kyrkje!


Hjarteleg velkomne til Jondal kyrkje. HA EI VELSIGNA TREEININGSTID OG SOMMARSTID. Velkomne innom kyrkja i sommar til gudstenestar, konsertar, kveldsbøner og opa kyrkje. Sjå kalender eller plakattavle for komande gudstenester, konsertar, salmekveldar, baby...

Les meir

SOLSTRÅLA

Melding 10/6: Velkomne til familiekonserten i dag. Dette vert sommaravslutninga vår i Solstråla, så frå i morgon har kl.1-2 korsommarferie,...

Les meir

Konfirmantar 2024

5/5: Hjarteleg til lukke med vel overstått konfirmasjonen 4.mai og med vel gjennomført kyrkjespel 2/5. 

Les meir

JONDAL GRENDAKOR

TUSEN TAKK FOR EIT FINT VÅRSEMESTER. Melding 4/6: Nytt oppdrag: Søndag 16.juni kl.11.00 - syng vi på Åsleitestemnet på Vines bedehus, antre...

Les meir

Neste Pilegrimstur - 4.juli 2024

BLI MED PÅ PILEGRIMSTUREN 2024. Den er sett til torsdag 4.juli, med påmelding innan 1/7. Sjå kalender. Greit å vite for deg som vi...

Les meir

SALMEKVELD

Velkomen til nye salmekveldar i Jondal kyrkje i haustsemesteret. I JONDAL KYRKJE SYNG VI SALMAR EIN TYSDAG I MÅNADEN kl.18.45 også hausten ...

Les meir

Lys Vaken & TårnAgent-helg

Laurdag 27.januar-24 hadde vi samlingar for LysVaken og TårnAgent i Jondal kyrkje. Og LysVaken og TårnAgentane var medliturgar på gudstenes...

Les meir

Plakattavle

Nedanfor i denne artikkelen finn du plakatar om komande arrangement og gudstenester i Jondal sokn.

Les meir

Filmar Pilegrimsvegen/ Buførevegen

Les meir