Kyrkjelyden

Velkomne til Jondal kyrkje


Velkomne til gudsteneste søndagane 7.mars og 21.mars. No er det opna for fleire i kyrkja i kyrkja igjen, og i Jondal er sitjeplassane tydeleg merka jamfør gjeldande smittevern.  Alle er hjarteleg velkomen i kyrkja eller digitalt via  https://jondalkyrkje.vossaskyen.no/      

Les mer

 

Menigheten

Velkomne til Jondal kyrkje


Velkomne til gudsteneste søndagane 7.mars og 21.mars. No er det opna for fleire i kyrkja i kyrkja igjen, og i Jondal er sitjeplassane tydeleg merka jamfør gjeldande smittevern.  Alle er hjarteleg velkomen i kyrkja eller digitalt via  https://jondalkyrkje.vossaskyen.no/      

Les mer

 

Kyrkjelyden

Plakattavle


Sjå fellesplakat og særplakatar for Jondal sokn nedanfor. Alle arrangement og gudstenester er  med atterhald jamfør til ei kvar tid gjeldande smittevernsreglar.

Les mer

 

Menigheten

Plakattavle


Sjå fellesplakat og særplakatar for Jondal sokn nedanfor. Alle arrangement og gudstenester er  med atterhald jamfør til ei kvar tid gjeldande smittevernsreglar.

Les mer

 

Kyrkjelyden

Smittevern i Jondal kyrkje


FHI seier no maxtal 100 sitjeplassar i kyrkjer som kan romme så mange og samstundes ivareta tilrådd smittevern. I Jondal kyrkje er talet sitjeplassar utfrå dette no sett til max 60, og ein nyttar berre kvar tredje kyrkjebenk.

Les mer

 

Menigheten

Smittevern i Jondal kyrkje


FHI seier no maxtal 100 sitjeplassar i kyrkjer som kan romme så mange og samstundes ivareta tilrådd smittevern. I Jondal kyrkje er talet sitjeplassar utfrå dette no sett til max 60, og ein nyttar berre kvar tredje kyrkjebenk.

Les mer

 
 

SOLSTRÅLA

Hei alle i Solstråla. God vinterferie, og velkomne på øving 2.mars. No ligg framlegg til semesterliste nedanfor.

Les mer

 

Konfirmantar 2020/2021

Hjarteleg velkomne til nytt semester våren 2021. Godt nyttår til alle. NB! Endring !! Det vert konfirmasjon i Jondal kyrkje søndag 29.augus...

Les mer

 

TÅRNAGENTHELG 2021

for 2-3.klasse i 30. og 31.januar 2021.

Les mer

 

JONDAL GRENDAKOR

Hjarteleg velkomne alle ungdomar og vaksne som har lyst til å synge i kor.  "Les meir". Tysdag 2.mars kl.19 møtest vi i kyrkja til årsmøte....

Les mer