SOLSTRÅLA


Vi syng på hausttakkefesten no søndag 1.oktober kl.11. Sjå om frammøte, songar og antrekk ved å Klikke "les meir".  Då finn du meir info om 1/10, semesterliste og kontingentinfo med meir under biletet.

NB!! Melding pr.25/9-23:

Hei alle i Solstråla. 

No søndag, 1.oktober, syng vi på hausttakkefest i Jondal kyrkje kl.11.00. Antrekk er korkappene. Så viss nokon skal spele fotballkamp etterpå, går det heilt fint å møte i fotballklede til gudstenesta. Når vi brukar kappene er det jo ikkje nøye med kva vi har under. Med kappene blir alle like uansett.

Frammøte kl.10.30. Og viss nokon vil bere fram blomar, frukt eller anna grønt i prosesjonen, må de gjerne ta med noko som de får bere fram og som er med og pyntar kyrkja til hausttakkefesten.

1/10 syng vi korsongane: Ein mann vil bygge hus, For ein herleg dag og Herren er Gud, og vi er med på Kyrie og Gloria. Og Måne og sol er med som salme.  All korsongen vår er i første del av gudstenesta, slik at om nokon må haste vidare på fotballcup, er vi ferdige med vår opptreden seinast kl.11.45. Eg kjem til å sende dykk lydfiler på torsdag med tekstane på dei tre korsongane, slik at de kan øve heime om de vil.

Evt. forfall melder de pr. mobil til Anne Karin snarast mogeleg. Hjarteleg velkomne på søndag 1/10 klø.10.30 i kyrkja. Mvh Anne Karin

**************

Semesterliste for Hausten 2023, pr.24/8-23

Betal kontingent for hausten innan 1.oktober. Sjå faktura her.

 

 

TIdlegare meldingar:

*******

Hjarteleg velkomne til ein ny korhaust. Velkomne de som var med i vår. Og har du ikkje sunge i koret før, men har lyst å bli med, er du hjarteleg velkomen. Alle som går i småskulen eller på mellomtrinnet i skulen, kan vere med i Solstråla. Soltråla vert drifta og leia av Jondal sokn, og barnekoret leiger dirigent via kulturskulen.

Påmelding til koret skjer ved at de sender ein mail til anne.karin.stormyr@ullensvang.kyrkjer.no med følgjande info: * førenamn/ *etternamn/ *adresse/ *postnr/ *poststad/ *fødselsdato og år/ *klasse på skulen/ *namn på føresette/ *telefon føresette/ *mail føresette/ *evt. info om mat eller helse- dersom det er noko dirigent bør vite/ *ja eller nei til at barnet kan vere med på fellesbilete av koret (t.d.avis, kyrkjeblad, nettside- NB! på nettsida skriv vi ingen namn)/ *ja eller nei til at barnet sitje på i bil med andre føresette, hjelparar eller dirigent dersom evt. tur eller skyss mellom kulturskule og kyrkje til dømes.

*******

NB! Dersom nokon ikkje vert med i koret til hausten, ønskjer eg mail om det innan 1.juni.*

Takk for fin konsert 1/6. Vi har vanleg øving/litt avslutning 6/6, og vi syng på kulturskulekonserten i Jondal 12/6 kl.17.30. Konserten blir siste kortreff før sommaren.   Vel møtt i 6/6 og på måndag 12/6, og vidare Takk for ein fin korvår og god sommar.

Elles har eg 3-4 ledige plassar i bilen, om nokon born og ein vaksen vil vere med til Musica Sacra sommarkurs på Sund Folkehøgskole i Inderøy. Eg køyrer 27.juni og er attende 2.juli eller seinast 3.juli. Ring Anne Karin om de er interessert i å vere med.

---Melding 1/6:

Velkomne på sommarkonserten på Hardanger kulturgalleri i Mælen kl.19 (Django, Sår du blomster, Jesus har stått opp, Sommer og skolefri).NB! Sjå fellesmelding nedanfor. Og vi er med på sommarkonserten til kulturskulen måndag 12.juni på Jondal skule. 

----

Fellesmelding prøvd sendt ut via hypersys 1/6-23. Viss den ikkje kom fram, ser de meldinga her: 

Hei alle i Solstråla m/føresette. Velkomne til konsert i Mælen i kveld kl.19 og til dykk som spelar kamp, lukke til med kampen. På kor øver vi jamnt på både å vere solist/ sologruppe (ha ordet) og å vere publikum (å lytte/ vere tilhøyrar). Og dette treng vi nok å øve på alle, både born og vaksne, både generelt, på kor, på fotballbanen og elles.

Heilt sjølvsagte reglar gjeld også når vi opptrer som kor, og er                                                                             1) At vi stiller opp slik dirigenten seier vi skal stå, utan meir om og men.                                                                  2) At vi fokuserer på songen vi syng, syng når vi skal synge, og ser fram eller ser på solisten og er stille når solisten syng.                                                                                                                                                            3) Har vi mikrofon og sistemann som held mikrofonen, held vi den berre fint inntil bringa når soloen vår er ferdig , heilt til songen er ferdigsungen. Etter songen leverer vi mikrofonen attende til dirigenten.                        4) Når vi syng i kor, er vi eit lag. Og for å gjere kvarandre gode, treng vi at alle øver på å høyre, motta og følgje dei reglane som gjeld og beskjedane som vi får når vi er på staden.                                                  

I kveld i Mælen syng vi Django, Sår du blomster, Jesus har stått opp og Sommer og skolefri. Antrekk: Eige valg. Vi syng nestførst. Etter de har sunge, får de brus, bollar og is. Og de kan reise frå konserten når de vil.  LUKKE TIL!  Beste helsing Anne Karin

Takk for at de song for bebuarane på Vikevollen 1/6 kl.11.15: Der song vi Django, DoReMi, Sår du, Jesus har stått opp og Sommer og skolefri.

Sjå semesterlista for våren 2023

Betal kontingent for våren 2023 innan 1.april, sjå faktura her.

Solstrålatekstar til 26/3, Maria Bodskapsdag

Solstråla hadde årsmøte 30.mars 2023. Nedanfor finn de link til årsmøtereferat og årsmeldingar for Solstråla 2021 og 2022. I det nye styret sit Synnøve, Christine, Cristina, Åse Marit og Anne Karin, med Ingrid og Hege som vara, sjå årsmøtereferatet for meir info.Tusen takk til dykk som har vore med før, og tusen takk til dykk som er med i det nye styret. 

Årmøtereferat 30.03.2023

Årsmelding for Solstråla 2021

Årsmelding for Solstråla 2022

Hjarteleg velkomen.Om nokon har lyst til å byrje i koret, tek de kontakt med dirigent Anne Karin på 91394982, og påmelding skjer via epost og med infoen vi etterspør i påmeldingsskjemaet her.  Barnekoret er ikkje berre musikk- og trusopplæring, men også lagaktivitet. Difor seier vi velkomne til å byrje i koret gjennom heile året, Dei som byrjer, må gjerne bli med i mange år, og dei som ikkje blir med så lenge, dei må i alle fall vere med ut skuleåret. Det er flott med nye songarar inn i koret. Og det er veldig uheldig for koret, for lagetspelet, dersom nokon hoppar av midt i eit semester. Difor ber vi om at de føresette motiverer og hjelper oss å halde laget samla gjennom heile koråret som er lik skuleåret.

Dersom borna gjerne med nokon føresette vil vere med Anne Karin til Musica Sacra Sommerkurs 28/6-2/7 på Sund folkehøgskole i Inderøy, Nord-Trøndelag, er de hjarteleg velkomne til eit sommarkurs for born, unge og vaksne som saman lagar flott musikk og har det triveleg sosialt saman i ei lita veke. De finn etterkvart meir info på www.musicasacra.no 

frå vårens arkiv:

Vi syng på Maria Bodskapsdag no 26/3; Ver ikkje redd, Maria/ Ein fin dag i mars/ Sår du blomster/ Kyrie og Gloria. Antrekk- kapper. Frammøte kl.10.30. Sjå elles semesterplan.

 

15/11 tok vi bilete av haustens korgruppe.Hausten-22 byrjar vi med desse 6 korjentene, og  då vi kom til jul var vi blitt 10 korjenter. Dei fekk mellom anna synge på ljosmessa, kulturskulens førjulskonsert, juleverkstad og overnatting hjå Anner Karin og Ivar på Kvåle, Juleroserkonsert 14/12 i med Herborg Kråkevik og på julaftagudstenesta.

Frå hausten 2022- arkiv:

På onsdag syng vi på Juleroserkonserten kl.19.  Vi møter i kyrkja for lydprøve kl.17.30.  Kvart barn i koret kan ha med seg ein gratis vaksen. Ta også med drikkeflaske og evt (helst) sukkerfri niste., Og borna sit ikkje som kor under konserten, dei sit saman med sine vaksenvakter. Antrekk er korkapper. Repertoar: Saman med Herborg syng vi Gled deg, Og vi tenner våre lykter, Carneby jul og Det lyser i stille grender. Åleine syng vi Tenn et lys (solo v.1 Tuva og Tilde, v.2 Mari og Anastasia, v.3 Agnes og Linnea) Før og etter at koret syng, sit borna saman med ein føresett, eller ein annan vaksen som de sjølve gjer avtale om dykkar barn på. 

Julafta 24.desember kl.14.00 syng vi på gudstenesta i Jondal kyrkje. Eg kjem til å leggje ein pdf. med songtekstane her. Antrekk julafta: Festklede. Frammøte kl.13.30. Vi syng Den første jul og En stjerne skinner i natt.

5.juledag, 29.desember, kl.16.00 syng dei som har høve på juletrefesten på Jondal bedehus. Antrekk: Festklede. Vi syng: Den første jul, En stjerne og kanskje VI tenner eit lys og Tenn et lys.

Og vi ønskjer alle korjentene med familiar ei velsigna, rik og god julehøgtid. Helsing kyrkjestaben i Jondal.

************

Alle jentene i Solstråla kom på juleverkstad og overnatting hjå Anne Karin og Ivar på Kvåle torsdag 8.desember kl.17. Litt korsong og adventsstund, i adventskalendaren fekk alle i oppgåve å spele på eit instrument (ala blikkfløyte, sopran/ alt/ tenor-blokkfløyte, lur, trombone, trøorgel, trekkspel og toradar) Så bakte vi julemenn og pepperkaker, dei fleste var med i fjøset og fekk helse på kalven som vart fødd rett før dei kom. Fri leik. Pizzamåltid til kvelds. "konsert" der dei spelte på instrumenta sine, bukka og tok imot applaus. Korsamling og avrunding av kvelden. Og så natt på 3 fellesrom i underetasjen. Fredagsmorgon treiste dei rett på skulen frå Kvåle. Stor takk til Øyvind Nordeide, Sveinung Toreid og Pauline Kvåle som var med som fjøsvakter og aktivitetvakter. Og velkommen igjen til alle. Dette gjekk så fint, og det var kjekt å ha besøk av dykk. Mvh Anne Karin

Torsdag 8.desember kl.11.15 song vi på kulturskulens minikonsert på VIkevollen Vi tenner eit lys og Tenn lys).

 
 

Søndag 27.november kl.16.00 var vi med og song på ljosmessa i Jondal kyrkje ( Frammøte kl.15.20. Vi syng Hosianna, Vi tenner eit lys( solo Ida & Ylva), Tenn et lys (solo v1: Tilde og Tuva, v.2: Mari & Anastasia, v.3: Agnes  & Linnea)), måndag 5.desember kl.18.00 song vi på kulturskulens julekonsert i Amfisalen på Jondal skule (Vi tenner, Tenn et lys, Haustblues).

Torsdag 6.oktober song vi på Vikevollen kl.11.15: For ein herleg dag/ Eg har fått all makt/ Du lyser din fred/
Ein mann vil byggje hus/ Django django (Bebuar-besøkande vart med i ringen)/ Alt det du vil

2.oktober song vi på hausttakkefesten i Jondal kyrkje. Vi song Kyrie og Gloria framme ved altarringen + elles :  "Du lyser din fred"( solo Mari, Agnes og Tuva, "Alt det du vil", "Eg har fått all makt" (solo Mari) og "For ein herleg dag" (Her er Sigrid og Silje solistar- dei er vaksne no, men har vore songarar i Solstråla og JU då dei var born og unge)  Frammøte kl.10.30 på søndag. Antrekk: Korkapper. NB! Sidan det er hausttakkefest, hadde dei med frukt, blomar og grønt til inngongsprosesjonen.

Semesterliste for hausten 2022  NB. Endringar i desember. Siste øving er 13/12. Dersom nokon har høve til å vere med på bedehusfesten 5.dag, er det flott om de møter. 

 

 

 

 

 

 

NB! Laurdag 1.oktober er det KORTREFF I NYRKIRKEN I BERGEN. Info om kortreffet ser du her. Denne gongen har ingen meldt seg på frå Solstråla. Men ny sjanse for kortreff mkjem til våren- då vert det kortreff med overnatting. Så det er flott om songarar frå Solstråla vert med på treff til våren. 

Takk for fin song på Vikevollen og korovernatting på Kvåle torsdag 9/6. Tysdag 14/6 avslutta vi for sommaren med tur til Herand og song på Hardanger kulturgalleri.

Nye songarar: Ønskjer du å bli med i Solstråla. Alle frå kl.1-7 velkomne. Korleis vi organiserer gruppa, bestemmer vi når vi ser kven som blir med som nye. I utgongspunktet møter alle på tysdagar kl.12.45-13.45.  Ta kontakt med Anne Karin om du vil melde deg på som ny songar.

Semesterliste for våren 2022 

14.juni song Solstråla på sommarkonsert i Hardanger kulturgalleri kl.19.

9.juni song vi på Vikevollen kl.17.30, vi syng Do-re-mi, Bruremarsj frå Romsdalen, Lovely og Never forget you.

Etter songstunda 9/6 reiste vi opp til Kvåle og overnatta hjå Anne Karin. Vi song saman, baka skillingsbollar, muffins og sjokoladekake, og vi åt pizza. Alle vart med ein tur i fjøsen og alle vart med på overnattinga. TUsen takk til alle.. Før leggetid hadde vi felles avslutning på dagen. Fredag stod vi opp ca. kl.07, åt felles frokost, laga niste, og reiser på skulen med skulebussen kl.07.50 frå Kvåle.

Ein Solstråle har fått med seg ei veninne og blir med til Musica Sacra Sommarkurs i Stavanger 29.juni-3.juli. To konfirmantar blir også med på kurset som korsongar og som orgelelev. Til dykk som blir med på Musica Sacra sommarkurs- så utruleg kjekt at de blir med & god tur. (Kvart barn som vert med betaler kr.1500,- til Solstråla på konto 3450.27.04542, for reis og opphald. Felleskostnader utover dette vert dekka av Solstråla.)

Og til dykk andre, neste sommar har de tilbod om nye sommarkurs/korsommarskular. Ung kyrkjesong sine korsomamrskular på Mjuklia og i Lund har 10års aldergrense og påmeldingsfrist 1.mars kvart år. 


Beste helsing Anne Karin Stormyr

Sjå brosjyre.  

Denne våren harr Solstråla musikkutval, som vert med og bestemmer noko av korrepertoaret. Dei andre borna kan kome med ønskje om songar via MU som består av to av dei eldste i koret + dirigenten. Med i musikkutvalet er Emily, Jenny og Anne Karin.

KONTINGENT Solstråla VÅREN 2022 -  Betal kontingent innan 1.februar til 3450.27.04542, kr 150,- pr. barn, dersom søsken betaler de kr 150,. for barn nr.1 + kr.100,- for barn nr.2. Merk betaling med fornamn+ vår2022 (NB! Dei som ikkje har betalt kontingent for hausten 2021, betaler same sum for hausten 2021 som for våren 2022) 

Vi vonar på ein meir normal korvår etterkvart. Ung Kyrkjesong Vest inviterer til kortreff i Sveio, på Solgry leirstad 22-24.april og Musica Sacra inviterer til sommarkurs i Stavanger, på Solborg folkehøgskule 29.juni- 3.juli. Dei som ønskjer, har høve til å vere med på desse kortreffa om dei har med seg vaksenleiarar for gruppa. Og vi håper å kunne få med ei Solstråla-gruppe til Stavanger i slutten av juni. Anne Karin skal vere med der uansett, og tek gjerne med seg ei korgruppe eller enkeltsongarar, dersom vi får med vaksenleiarar i tillegg. Og til Sveio i april, hadde det også vore fint å få sendt ei gruppe. (Desse arrangementa er naturlegvis under førestnad av at smittesituasjonen har roa seg og samfunnet er opna igjen.)

 

 

 

TIDLEGARE INFO:


Vi har laga ein PINSEVIDEO saman med Arne, sjå pinsevideoen her

Hjarteleg takk til Jondal Sokneråd som laga sommarfest til oss etter sommarkonserten i kyrkja 15.juni.

Vi byrja hausten med Kyrkjespel 26.august. Og Bjarte Leithaug hadde familiekonsert saman med oss laurdag 11.september kl.17.00. 

Anne Karin håper ho får godt følgje både på korøvingar, konsertar, kortreff og til Musica Sacra i koråret som kjem.

SEMESTERPLAN HAUST 2021 kjem her.

TEKSTAR til PINSEVIDEOEN (Pinse, det er glede/ Som vinden varmer / Vinden ser vi ikke)

Tekstar til PÅSKEVIDEO

KLAPP ALLE HENDER         JESUS HAR STÅTT OPP      DU LYSER DIN FRED

KONTINGENT SOLSTRÅLA HAUST 2021 kjem her.

Videoøving1 Solstråla   Tekstark til Videoøving1 

Videoøving2 Solstråla  Tekstark til Videoøving2

NB! No er konfirmasjonen utsett til hausten. Og Solstråla blir med på Kyrkjespelet "Deg å få skode" i Jondal kyrkje torsdag 26.august.

Øvingsvideo for kyrkjespelet kjem her. 

 

 

 

INNKALLING OG SAKLISTE TIL DIGITALT ÅRSMØTE SOM DE SVARAR PÅ INNAN torsdag 26.mars.

Årsmelding Solstråla 2020    Repertoar Solstråla 2020 (framført) Årsmelding Jondal Ungdomskor 2020 Repertoar Jondal Ungdomskor 2020

Reknskap Solstråla 2020      Reknskap Jondal Ungdomskor 2020

Budsjett Solstråla 2021       Budsjett Jondal Ungdomskor 2021

 

 

TIDLEGARE INFO:

Vanleg øving & juleavslutning 14/12 på kulturskulen

Juleroserkonserten 15/12:  AVLYST

Julafta: Frammøte kl.13.30, antrekk- juleklede, vi syng: Vi tenner eit lys (solo: Tuva), Den første jul, En stjerne skinner i natt (solo: 1.Ingeborg, 2.Emily, 3.Jenny)

 

NOKON SOLSTRÅLATEKSTAR ADVENT- OG JUL 2021  Sjå En stjerne og Den første jul- julafta. NB! Elles: Juleroser: *Gled deg: Her syng vi bere på dei to siste refrenga- tekst: Gled deg til, Gled deg fra, Gled deg over, Gled deg glad. *Det lyser i stille grender- her syng vi 3 vers åleine og 4 vers saman med Herborg. *Vi tenner våre lykter: Vi syng v.1, og vi syng alle refreng - men siste frase i kvart refreng syng Herborg åleine. 

 

 

 

 

LEITHAUGSONGAR for Solstråla 11.09.2021 Takk til Solstråla, Bjarte Leithaug, musikarar og dirigent for ein flott konsert i Jondal kyrkje laurdag 11.september kl.17.

 

Til arkiv:

SOLSTRÅLATEKSTAR ADVENT- OG JUL 2020

Vi song på julafta i Jondal kyrkje 24.desember kl.14. Frammøte kl.13.30. Vi song Vi tenner eit lys (solist: Mari), Den første jul og En stjerne skinner i natt.

Takk for at de øver godt på tekstane heime, slik at de kan songane godt. 

Korstart til hausten var 18.august og 27.august var vi med på kyrkjespelet saman med konfirmantane. Øvingsvideo til kyrkjespelet Deg å få skode

ÅRSMØTET 22/3-2020: Årsmøtereferat 2020, Årsmelding 2019 S, Årsmelding 2019 JU, Reknskap 2019 S,  Tillitsvalde 2020- sjå årsmøtereferatet.

Solstråla inviterte til jubileumskonsert i Jondal kyrkje 25.januar kl.16.15. Solstråla feira 40 år, og takkar alle som kom og feira saman med dei både som publikum, som musikarar og songarar. Stor takk til dirigentane Unn Elisabeth Nielsen og Anne Karin Stormyr. Og stor takk til Jondal sokneråd for god hjelp til gjennomføring av konsert og bollefest.

Bjarte Leithaug vart diverre sjuk og måtte melde forfall til konserten. Så Solstråla håper å kunne invitere dykk til ein ny konsert saman med Bjarte Leithaug seinare i vår eller tidleg haust.

LEITHAUGSONGAR til 25.01.2020

SEMESTERLISTE VÅR 2020

Hordaland Folkeblad 14.januar 2020

KONTINGENT Solstråla VÅREN 2020 -  Betal kontingent innan 10.februar til 3450.27.04542, kr 150,- pr. barn, dersom søsken betaler de kr 150,. for barn nr.1 + kr.100,- for barn nr.2. Merk betaling med fornamn+ vår2020  

 

HJARTELEG VELKOMNE SOM SONGARAR I  SOLSTRÅLA 

Solstråla Aspirantkor (1-4.klasse) som øver tysdagane kl.12.45-13.45 på Jondal kulturskule

Songarar frå 5-7kl. kan også vere med på tysdagsgruppa 12.45, sidan dei berre har 5-timars skuledag. Songarar frå 8kl- og oppover, er hjarteleg velkomne til å vere med i vaksenkoret , Jondal Grendakor, tysdagar kl.19-21. 

Dersom songarar i aldersgruppa 5-10.kl. ønskjer å synge , men desse to alternativa ikkje passar, tek de kontakt med Anne Karin. Kanskje kan vi få eit enkelt prosjekt nokre få øvingar. Den tida og ressursen vi hadde i vår for denne gruppa, er fordelt på andre oppgåver, sidan det var for lita påmelding til korgruppa. 

2) Laurdag 25.januar kl.16.15 feirer Solstråla 40 års-jubileum med  Leithaugkonsert i Jondal kyrkje.Då møtest vi til kortreff kl.14, øver saman, og framfører  desse songane som  felleskor: Skal vi være venner/ Vi må vere med/ Syng en sang om freden/ Rosa drøm/ Takk for den dagen/ Fly lille engel/ Jeg liker dine store ører/ Åpen linje - på konserten kl.16

3) Velkomne med på Musica Sacra sommerkurs 24-28.juni 2020 på Solborg Folkehøgskole, Stavanger, gjerne saman med søsken og foreldre. Dei borna som spelar piano/orgel kan i tillegg til kor også vere med i orgelklubben. 

Kontingent for vårtsemesteret kr.150,-  pr. songar betalast til Solstråla sin konto 3450.27.04542 innan 10.februar. NB! Søsken nr. 2,3 etc à kr.100,- pr semester.

Fast øvingstid i vår er tysdagar kl.12.45-13.45 på Jondal kulturskule for klasse 1-4 +(evt.5-7) 

NB! Dersom du ikkje har vore med i Solstråla i vår, men ønskjer å vere med dette koråret (=skuleåret), sender føresett ei melding til kantor(krøllalfa)jondalkyrkje.no med namn, adresse, fødselsår & dato + telefon & mail til føresette.

Takk for at de melder frå pr SMS til 91394982 dersom de må melde forfall til øving eller opptreden.

God vår. Mvh Anne Karin

Dersom du vil byrje i Solstråla, ber du mor, far, eller anna føresett sende mail med påmelding til kantor(krøllalfa)jondalkyrkje.no: Namn, adresse, fødselsdato/år, mobilnummer til føresette, mailadresse til føresette. Og så kjem du på neste øving. Hjarteleg velkommen.  (Hugs at koråret, følgjer skuleåret.)

***********

Frå arkiv oktober 2020:

Vi syng på Hausttakkefesten i kyrkja søndag 18.oktober kl.16, dei fire songane som de finn på tekstarket linka her.  Frammøte kl.15.30. Dei som syng solo, må gjerne møte kl.15.15 for mikrofonprøve:  Soloar denne gongen- Bygge hus: 1.Mathilde, 2.Sondre og 3.Sofie / For ein herleg dag: Jenny og Emily/ Takk for den dagen: Mathilde v1/  Vi må være med: 1.Jenny og refreng Henriette og Mari.  Takk for at de øver godt på tekstane heime, slik at vi kan songane godt på søndag. Vi øver først og tek på kappene etterpå. Hugs at du berre bør ha ein tynn topp eller T-skjorte under kappa, så du ikkje vert for varm. Vi går kanskje inn i inngongsprosesjon? Så syng vi Bygge hus og For ein herleg dag. Vi er forsongarar på Kyrie og Gloria, står rundt altarringen og gjer rørslene medan vi syng. Etterpå syng vi Takk for den dagen og Vi vil være med. Så set vi oss i korbenken framme, og etter 4årsbok , kjem vi fram att og hjelper kyrkjelyden med å synge Kven har skapt alle blomane og Eg er trygg hos deg.

 

Frå kortreffet i Førde 2018. Sjå bileta frå Nils med hatten (forbundssekretæren i Ung Kirkesang)

 

Tilbake