SOLSTRÅLA


Vel møtt til Ljosmessa 28/11. Vi møter kl.15.30. Ljosmessa startar kl.16.00. Antrekk- kapper, prosesjon m lys. Vi syng: Vi hilser deg, Tenne et lys, Vi tenner eit lys, Kyrie og Gloria. Les meir for å sjå soloopgåver:

 

Ljosmessa 28/11: Repertoar 1) Vi hilser deg alle, 2) Tenn et lys (solo v.1 Mari, Henriette, solo v 2 Sofie, Tuva, solo v.3 Mathilde) 3) Vi tenner eit lys (solist: Tuva). Vi syng også Kyrie og Gloria rundt altarringen med rørsler.

LEITHAUGSONGAR for Solstråla 11.09.2021 Takk til Solstråla, Bjarte Leithaug, musikarar og dirigent for ein flott konsert i Jondal kyrkje laurdag 11.september kl.17.

Vi har laga ein PINSEVIDEO saman med Arne, sjå pinsevideoen her

Hjarteleg takk til Jondal Sokneråd som laga sommarfest til oss etter sommarkonserten i kyrkja 15.juni.

Vi byrja hausten med Kyrkjespel 26.august. Og Bjarte Leithaug hadde familiekonsert saman med oss laurdag 11.september kl.17.00. 

Anne Karin håper ho får godt følgje både på korøvingar, konsertar, kortreff og til Musica Sacra i koråret som kjem.

SEMESTERPLAN HAUST 2021 kjem her.

TEKSTAR til PINSEVIDEOEN (Pinse, det er glede/ Som vinden varmer / Vinden ser vi ikke)

Tekstar til PÅSKEVIDEO

KLAPP ALLE HENDER         JESUS HAR STÅTT OPP      DU LYSER DIN FRED

KONTINGENT SOLSTRÅLA HAUST 2021 kjem her.

Videoøving1 Solstråla   Tekstark til Videoøving1 

Videoøving2 Solstråla  Tekstark til Videoøving2

NB! No er konfirmasjonen utsett til hausten. Og Solstråla blir med på Kyrkjespelet "Deg å få skode" i Jondal kyrkje torsdag 26.august.

Øvingsvideo for kyrkjespelet kjem her. 

 

 

 

INNKALLING OG SAKLISTE TIL DIGITALT ÅRSMØTE SOM DE SVARAR PÅ INNAN torsdag 26.mars.

Årsmelding Solstråla 2020    Repertoar Solstråla 2020 (framført) Årsmelding Jondal Ungdomskor 2020 Repertoar Jondal Ungdomskor 2020

Reknskap Solstråla 2020      Reknskap Jondal Ungdomskor 2020

Budsjett Solstråla 2021       Budsjett Jondal Ungdomskor 2021

 

 

 

 

Til arkiv:

SOLSTRÅLATEKSTAR ADVENT- OG JUL 2020

Vi song på julafta i Jondal kyrkje 24.desember kl.14. Frammøte kl.13.30. Vi song Vi tenner eit lys (solist: Mari), Den første jul og En stjerne skinner i natt.

Takk for at de øver godt på tekstane heime, slik at de kan songane godt. 

Korstart til hausten var 18.august og 27.august var vi med på kyrkjespelet saman med konfirmantane. Øvingsvideo til kyrkjespelet Deg å få skode

ÅRSMØTET 22/3-2020: Årsmøtereferat 2020, Årsmelding 2019 S, Årsmelding 2019 JU, Reknskap 2019 S,  Tillitsvalde 2020- sjå årsmøtereferatet.

Solstråla inviterte til jubileumskonsert i Jondal kyrkje 25.januar kl.16.15. Solstråla feira 40 år, og takkar alle som kom og feira saman med dei både som publikum, som musikarar og songarar. Stor takk til dirigentane Unn Elisabeth Nielsen og Anne Karin Stormyr. Og stor takk til Jondal sokneråd for god hjelp til gjennomføring av konsert og bollefest.

Bjarte Leithaug vart diverre sjuk og måtte melde forfall til konserten. Så Solstråla håper å kunne invitere dykk til ein ny konsert saman med Bjarte Leithaug seinare i vår eller tidleg haust.

LEITHAUGSONGAR til 25.01.2020

SEMESTERLISTE VÅR 2020

Hordaland Folkeblad 14.januar 2020

KONTINGENT Solstråla VÅREN 2020 -  Betal kontingent innan 10.februar til 3450.27.04542, kr 150,- pr. barn, dersom søsken betaler de kr 150,. for barn nr.1 + kr.100,- for barn nr.2. Merk betaling med fornamn+ vår2020  

 

HJARTELEG VELKOMNE SOM SONGARAR I  SOLSTRÅLA 

Solstråla Aspirantkor (1-4.klasse) som øver tysdagane kl.12.45-13.45 på Jondal kulturskule

Songarar frå 5-7kl. kan også vere med på tysdagsgruppa 12.45, sidan dei berre har 5-timars skuledag. Songarar frå 8kl- og oppover, er hjarteleg velkomne til å vere med i vaksenkoret , Jondal Grendakor, tysdagar kl.19-21. 

Dersom songarar i aldersgruppa 5-10.kl. ønskjer å synge , men desse to alternativa ikkje passar, tek de kontakt med Anne Karin. Kanskje kan vi få eit enkelt prosjekt nokre få øvingar. Den tida og ressursen vi hadde i vår for denne gruppa, er fordelt på andre oppgåver, sidan det var for lita påmelding til korgruppa. 

2) Laurdag 25.januar kl.16.15 feirer Solstråla 40 års-jubileum med  Leithaugkonsert i Jondal kyrkje.Då møtest vi til kortreff kl.14, øver saman, og framfører  desse songane som  felleskor: Skal vi være venner/ Vi må vere med/ Syng en sang om freden/ Rosa drøm/ Takk for den dagen/ Fly lille engel/ Jeg liker dine store ører/ Åpen linje - på konserten kl.16

3) Velkomne med på Musica Sacra sommerkurs 24-28.juni 2020 på Solborg Folkehøgskole, Stavanger, gjerne saman med søsken og foreldre. Dei borna som spelar piano/orgel kan i tillegg til kor også vere med i orgelklubben. 

Kontingent for vårtsemesteret kr.150,-  pr. songar betalast til Solstråla sin konto 3450.27.04542 innan 10.februar. NB! Søsken nr. 2,3 etc à kr.100,- pr semester.

Fast øvingstid i vår er tysdagar kl.12.45-13.45 på Jondal kulturskule for klasse 1-4 +(evt.5-7) 

NB! Dersom du ikkje har vore med i Solstråla i vår, men ønskjer å vere med dette koråret (=skuleåret), sender føresett ei melding til kantor(krøllalfa)jondalkyrkje.no med namn, adresse, fødselsår & dato + telefon & mail til føresette.

Takk for at de melder frå pr SMS til 91394982 dersom de må melde forfall til øving eller opptreden.

God vår. Mvh Anne Karin

Dersom du vil byrje i Solstråla, ber du mor, far, eller anna føresett sende mail med påmelding til kantor(krøllalfa)jondalkyrkje.no: Namn, adresse, fødselsdato/år, mobilnummer til føresette, mailadresse til føresette. Og så kjem du på neste øving. Hjarteleg velkommen.  (Hugs at koråret, følgjer skuleåret.)

***********

Frå arkiv oktober 2020:

Vi syng på Hausttakkefesten i kyrkja søndag 18.oktober kl.16, dei fire songane som de finn på tekstarket linka her.  Frammøte kl.15.30. Dei som syng solo, må gjerne møte kl.15.15 for mikrofonprøve:  Soloar denne gongen- Bygge hus: 1.Mathilde, 2.Sondre og 3.Sofie / For ein herleg dag: Jenny og Emily/ Takk for den dagen: Mathilde v1/  Vi må være med: 1.Jenny og refreng Henriette og Mari.  Takk for at de øver godt på tekstane heime, slik at vi kan songane godt på søndag. Vi øver først og tek på kappene etterpå. Hugs at du berre bør ha ein tynn topp eller T-skjorte under kappa, så du ikkje vert for varm. Vi går kanskje inn i inngongsprosesjon? Så syng vi Bygge hus og For ein herleg dag. Vi er forsongarar på Kyrie og Gloria, står rundt altarringen og gjer rørslene medan vi syng. Etterpå syng vi Takk for den dagen og Vi vil være med. Så set vi oss i korbenken framme, og etter 4årsbok , kjem vi fram att og hjelper kyrkjelyden med å synge Kven har skapt alle blomane og Eg er trygg hos deg.

 

Frå kortreffet i Førde 2018. Sjå bileta frå Nils med hatten (forbundssekretæren i Ung Kirkesang)

 

Tilbake