Kvardagsskule i Jondal kyrkje


Våren 2019 hadde vi nokre kvardagsskulesamlingar i Jondal kyrkje. Dette vonar vi å kunne halde fram med. Dersom du kan tenkje deg å vere med i eit slikt arbeid, er det flott om du tek kontakt med Jondal sokneråd v/Cecilie Styrmo Stærnes.  Kanskje kan vi få 2-4 samlingar også i 2022/2023?

 

Tilbake