Kyrkjemusikkplan og KM-årsrapportar


 

 

Jondal sokneråd vedtok sin lokale kyrkjemusikkplan 11.1.2012.  Planen er eit bruksdokument, og aktivitet har vore viktigare enn revisjon. Grunna litt større endringar, vil planen bli revidert til hausten.

Sidan vi frå 2020 ikkje lenger er eitt-sokns fellesråd, men er eitt av 8 sokn i Ullensvang kyrkjelege fellesrådsområde, har adminstrasjonen etterspurt årsrapport på den kyrkjemusikalske verksemda i Jondal sokn.

Av mangel på mal for rapportering, har kantor naturleg valgt å lage seg ein mal basert på den lokale kyrkjemusikkplanen vår.

Vedlagt finn de:

Jondal sokn fekk vedteke Plan for kyrkjemusikk 11.01.2012. Planen vart revidert 28.05.2024:

Revidert plan for kyrkjemusikk, Jondal sokn, vedteken 28.05.2024

Årsrapport for kyrkjemusikalsk verksemd Jondal Sokn 2019
Årsrapport for kyrkjemusikalsk verksemd Jondal Sokn 2020
Årsrapport for kyrkjemusikalsk verksemd Jondal Sokn 2021
Årsrapport for kyrkjemusikalsk verksemd Jondal Sokn 2022
 
KMU-referat frå møte nr.1/24, 22.04.2024
 
 
 
 

 

Tilbake