Kyrkjemusikkplan og KM-årsrapportar


 

 

Jondal sokneråd vedtok sin lokale kyrkjemusikkplan 11.1.2012.  Planen er eit bruksdokument, og aktivitet har vore viktigare enn revisjon. Grunna litt større endringar, vil planen bli revidert til hausten.

Sidan vi frå 2020 ikkje lenger er eitt-sokns fellesråd, men er eitt av 8 sokn i Ullensvang kyrkjelege fellesrådsområde, har adminstrasjonen etterspurt årsrapport på den kyrkjemusikalske verksemda i Jondal sokn.

Av mangel på mal for rapportering, har kantor naturleg valgt å lage seg ein mal basert på den lokale kyrkjemusikkplanen vår.

Vedlagt finn de:

Kyrkjemusikkplan for Jondal Sokn, vedteken 11.1.2012
Årsrapport for kyrkjemusikalsk verksemd Jondal Sokn 2019
Årsrapport for kyrkjemusikalsk verksemd Jondal Sokn 2020
Årsrapport for kyrkjemusikalsk verksemd Jondal Sokn 2021
Årsrapport for kyrkjemusikalsk verksemd Jondal Sokn 2022
 

 

Tilbake