Mi kyrkjebok til 4-åringane


4-åringane 2020 får si 4-års bok utdelt på hausttakkefesten i 18.oktober kl.16.  Dersom du er 4 år i år og ønskjer bok, men ikkje kan møte på hausttakkefesten, er du velkomen til å ta kontakt med kyrkjekontoret. Så kan du gjerne få bok likevel,  i etterkant. 

4-åringane 2020 er også velkomne et litt mat og ein "undretur" i kyrkja etter hausttakkefesten eller på ein dag i forkant av gudstenesta.

Kvar haust, på Hausttakkefest-gudstenesta, gjev Jondal kyrkjelyd 4-års bok i gåve til alle 4-åringane i Jondal sokn.  .

Invitasjon vert utsendt til alle 4-åringane frå kyrkjelydskontoret, og invitasjonen vert gjerne lagt ut her i byrjinga av hausten.

 

Tilbake