Jondal sokneråd -protokollar


 

Protokollar frå Jondal sokneråd


 

Årsmelding for Jondal sokn 2021,  handsama og godkjent på årsmøtet i Jondal sokn 27/3-2022

2021 Årsmelding kyrkjemusikalsk verksemd, Jondal sokn, kjem her i løpet av våren. SIdan kantor var delvis og heilt sjukemeld i november-21 til byrjinga av mars 2022, er denne årsmeldinga utsett.

Årsmelding for Jondal sokn 2020, handsama på årsmøtet i Jondal sokn 7/11-2021

2020 Årsmelding kyrkjemusikalsk verksemd, Jondal sokn

Jondal sokneråd, referat og eventuelle innkallingar:

Årstal Møtebøker for Jondal Sokneråd
2019

Møtebok for Jondal SR 23.01.2019

 

Møtebok for Jondal SR 27.03.2019 

Møtebok for Jondal SR 12.06.2019 

Møtebok for Jondal SR 30.10.2019

Møtebok for Jondal SR 20.11.2019

2020 Møtebok for Jondal SR 08.01.2020
  Møtebok for Jondal SR 12.02.2020
  Møtebok for Jondal SR 27.05.2020
  Møtebok for Jondal SR 10.06.2020
  Møtebok for Jondal SR 12.08.2020
  Møtebok for Jondal SR 23.09.2020
  Møtebok for Jondal SR 04.11.2020
  Møtebok for Jondal SR 02.12.2020
  Møtebok for Jondal SR 14.12.2020
2021 Møtebok for Jondal SR 02.02.2021
  Møtebok for Jondal SR 03.03.2021
  Møtebok for Jondal SR 28.04.2021
  Møtebok for Jondal SR 27.05.2021
  Møtebok for Jondal SR 23.08.2021
  Møtebok for Jondal SR 22.09.2021
  Møtebok for Jondal SR 20.10.2021
  Møtebok for Jondal SR 16.11.2021
  Møtebok for Jondal SR 09.12.2021
2022 Møtebok for Jondal SR 12.01.2022
  Møtebok for Jondal SR 23.02.2022
  Møtebok for Jondal SR 08.06.2022
  Møtebok for Jondal SR 24.08.2022
  Møtebok for Jondal SR 05.10.2022
  Møtebok for Jondal SR 16.11.2022
  ÅRSHJUL FOR JONDAL SOKN
   
2023 Møtebok for Jondal SR 04.01.2023
  Møtebok for Jondal SR 14.02.2023
  Møtebok for Jondal SR 15.03.2023
  Møtebok for Jondal SR 18.04.2023
  Møtebok for Jondal SR 13.06.2023
  Møtebok for Jondal SR 15.08.2023
  Møtebok for Jondal SR 05.09.2023
   
   
   
   
   
   

 

  

Tilbake